Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding - pumpning

Bilag A: Boreprofiler, geologiske beskrivelser og prøvetagning