Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding - pumpning

Bilag E: Rådata fra gipsudvaskninger

Gipsbestemmelse - Tune 1

Se her!
 

Gipsbestemmelse - Tune 2

Se her!
  

Gipsbestemmelse - Tune 3

Se her!