Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding - pumpning

Bilag F: Fotos af undersøgte boringer

207.2753 - Brøndby Vandforsyning
  

208.68B - Tårnby Vandforsyning
  

208.1736 - Hvidovre Vandforsyning
  

207.2638 - Tune Vandværk