Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding - pumpning

Bilag G: Plot over forbrug af O2 og produktion af CO2 i 208.68b, 207.2753 og 207.2638.

Boring 208.68b - Tårnby Vf.
  

Boring 207.2753 - Brøndby
  

Boring 207.2638 - Tune Vandværk