Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding - pumpning

Bilag H: Overslagsberegninger over oxidation af pyrit og frigivelse af nikkel samt tidshorisont for nikkelfrigivelse

Boring 208.68b Tårnby Vf.

Se her!
 

Boring 207.2753 Brøndby Vf.

Se her!
 

Boring 207.2638 Tune Vf.

Se her!