Miljøprojekt nr. 795, 2003

Hvad koster støj?

- værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden

Resumé
Ved hjælp af en husprisanalyse er husprisers sammenhæng med vejstøj analyseret i 8 områder i Storkøbenhavn. En husprisanalyse tager udgangspunkt i, at nærhed til fx en støjende vej indgår som en del af prisen på et hus på linie med bl.a. boligarealet, antal toiletter og husets alder. Ved at opstille en model, hvor de enkelte karakteristika indgår, kan man isolere effekten af en enkelt parameter, her vejstøj, og få en værdi for denne parameter. På baggrund heraf, er det beregnet, at priserne på huse belastet med vejstøj over 55 decibel (dB) beliggende ud til "almindelige" veje falder med 1,2% pr. dB. Det tilsvarende tal for huse beliggende ud til motorveje er 1,6% pr. dB.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (175 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (425 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.