Etablering af pileanlæg - Baggrundsrapport

Figur 12.3.
Effekt af salt på syv pilekloner. Søjlerne viser den relative transpiration som funktion af salinitet i rodmediet (o – 1,5 – 3,0 – 4,4 – 8,8 ‰), hvor transpirationen ved 0‰ er sat til 100% (Data fra Lone Hansen).