Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 27, 2003

Etablering af pileanlæg - Baggrundsrapport

Resumé
Baggrundsrapporten er grundlaget for de to rapporter om retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE - med og uden nedsivning. I rapporten beskrives principperne bag anlæggenes opbygning, udformning og dimensionering. Rapporten indeholder også stofbalancer og miljøvurderinger af de to anlægstyper.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (494 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (2294 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.