Etablering af pileanlæg - Baggrundsrapport

Kolofon

Titel
Etablering af pileanlæg - Baggrundsrapport

Forfatter
Gregersen, Peder; Gabriel, Søren; Brix, Hans; Faldager, Inge

Noter og andre oplysninger
Hører sammen med: "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE" (Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 25) og "Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE" (Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 26)

Udgiver/forlægger
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution
Miljøstyrelsen

Copyright
Miljøministeriet. Miljøstyrelsen

Serietitel og nummer
Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 27, 2003

Emneord
dan: planter; pil; anlæg; rensning

Resumé
dan: Baggrundsrapporten er grundlaget for de to rapporter om retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE - med og uden nedsivning. I rapporten beskrives principperne bag anlæggenes opbygning, udformning og dimensionering. Rapporten indeholder også stofbalancer og miljøvurderinger af de to anlægstyper.

Sprog
dan

ISBN - elektronisk
ISBN 87-7972-596-1

URL
http://www.mst.dk

Version
1.0

Versionsdato
2003.04-16

Format
htm; jpg; gif; pdf

Inventarliste
bilag01.htm; bilag02.htm; bilag03.htm; bred01.htm; bred02.htm; default.htm; forord.htm; helepubl.htm; indhold.htm; kap01.htm; kap02.htm; kap03.htm; kap04.htm; kap05.htm; kap06.htm; kap07.htm; kap08.htm; kap09.htm; kap10.htm; kap11.htm; kap12.htm; kap13.htm; kolofon.htm; udskriv.htm; 12.1.jpg; 12.2.jpg; 4.1.jpg; 1.1.gif; 1.2.gif; 1.3.gif; 1.4.gif; 1.5.gif; 1.6.gif; 1.7.gif; 1.8.gif; 12.3.gif; 2.1.gif; 2.2.gif; 2.3.gif; 2.4.gif; 3.1.gif; 3.3.gif; 3.4.gif; 4.2.gif; 4.3.gif; 4.4.gif; 4.5.gif; 4.6.gif; 5.1.gif; 5.11.gif; 5.12.gif; 5.13.gif; 5.2.gif; 5.3a.gif; 5.3b.gif; 5.4.gif; 5.5.gif; 5.6.gif; 5.7.gif; 5.9.gif; 6.2.gif; 8.1.gif; 8.10.gif; 8.11.gif; 8.9.gif; 9.3.gif; 9.5a.gif; 9.5b.gif; 9.5c.gif; 9.6.gif; bilag01.gif; bilag03.gif; getacro.gif

Publiceringsstandard nr.
1.0