Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 34, 2003

Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger

Resumé
I 88 kolonihaver og i et fælleshus er der blevet etableret otte forskellige modeller af kildesorterende toiletter uden vandskyl med henblik på at afprøve et bæredygtigt alternativ til såvel kemiske som vandskyllende toiletter med samletank eller kloakering. Erfaringerne med såvel etablering som anvendelse er meget positive. Opsamlet urin er blevet analyseret for en lang række indholdsstoffer. Undersøgelserne har vist, at urinen har et stort indhold af næringsstoffer og er af høj kvalitet.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (238 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (1315 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.