Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger

Indholdsfortegnelse

Forord
   
Sammenfatning og konklusioner
  
Summary and conclusions
   
1 Indledning
1.1 Baggrund
1.2 Formål
1.3 Kolonihaverne i historisk perspektiv
    
2 Projektdeltagelse
2.1 Initiativtagere bag projektet
2.2 Foreningernes deltagelse
2.3 Brugerdeltagelse
   
3 Håndtering af humane restprodukter
3.1 Håndtering af fækalier
3.2 Håndtering af urin
3.3 Anbefalinger fra Smittskyddsinstitutet og SLU
    
4 Tidligere undersøgelser
   
5 Metodik
5.1 Kortlægning af kolonihaver
5.2 Udvalg af kildesorterende toiletter
5.3 Udvalg af urinbeholdere
5.4 Måleprogram for og analyse af urin
5.5 Indsamling af brugererfaringer
5.6 Antal haver og størrelse af haver i foreningerne
5.7 Antal faste beboere
5.8 Anvendelsesperiode
5.9 Tidligere toiletsystem
5.10 Vandforbrug
   
6 Valg af kildesorterende toiletter
    
7 Valg af urinbeholdere
   
8 Hvad indeholder urin opsamlet i kolonihaver
8.1 Indhold af næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer
8.2 Resultater af mikrobiologiske undersøgelser
    
9 Brugererfaringer
9.1 Vurdering af toiletsystemerne
9.1.1 Etablering af toiletsystemerne
9.1.2 Etablering af urinsystemerne
9.1.3 Etablering af ventilationssystemerne
9.1.4 Drift af toiletsystemerne
9.1.5 Drift af urinsystemerne
9.1.6 Drift af ventilationssystemerne
9.1.7 Siddekomfort
9.1.8 Kildesortering
9.1.9 Rengøring
9.1.10 Støj
9.1.11 Lugt
9.1.12 Fluer
9.2 Håndtering af restprodukter
9.2.1 Håndtering af fækalier
9.2.2 Håndtering af urin
9.3 De enkelte familiemedlemmers oplevelse af systemet
9.4 Reaktioner fra gæster, naboer eller andre
9.5 Forslag til ændringer
9.6 Helhedsindtryk
    
10 Perspektiver
  
11 Referencer
   
Bilag A: Spørgeskema til brug ved telefoninterviews med og besøg hos projektdeltagere i M 226-0057