Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger

Kolofon

Titel
Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger

Forfatter
Backlund, A.;  Eilersen, A. M.;  Larsen, I.;  Hagelskjnotr, M.;   Jensen, I.

Udgiver/forlægger
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution
A & B Backlund Aps;  Kolonihaveforbundet for Danmark;  Danmarks Tekniske Universitet, Miljø og Ressourcer;  Ballerup kommune;  Herlev kommune

Copyright
Miljøministeriet. Miljøstyrelsen

Serietitel og nummer
Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 34, 2003

Emneord
dan: fæces;  urin;  haveforeninger;  interesseorganisationer;   toiletter;  bæredygtighed

Resumé
dan: I 88 kolonihaver og i et fælleshus er der blevet etableret otte forskellige modeller af kildesorterende toiletter uden vandskyl med henblik på at afprøve et bæredygtigt alternativ til såvel kemiske som vandskyllende toiletter med samletank eller kloakering. Erfaringerne med såvel etablering som anvendelse er meget positive. Opsamlet urin er blevet analyseret for en lang række indholdsstoffer. Undersøgelserne har vist, at urinen har et stort indhold af næringsstoffer og er af høj kvalitet.

Sprog
dan

ISBN - elektronisk
ISBN 87-7972-732-8

URL
http://www.mst.dk

Version
1.0

Versionsdato
2003.06-04

Format
htm; gif; jpg; pdf

Inventarliste
bilag01.htm; bred01.htm; bred02.htm; default.htm; forord.htm; helepubl.htm; indhold.htm; kap01.htm; kap02.htm; kap03.htm; kap04.htm; kap05.htm; kap06.htm; kap07.htm; kap08.htm; kap09.htm; kap10.htm; kap11.htm; kolofon.htm; samfat.htm; samfat_eng.htm; udskriv.htm; figur3.1.jpg; figur5.1.jpg; figur5.2.jpg; figur5.3.jpg; figur5.4.jpg; figur5.5.jpg; figur5.6.jpg; figur5.7.jpg; figur9.1.jpg; figur9.3.jpg; figur9.4.jpg; figur9.5.jpg; forord.jpg; figur5.8.gif; figur5.9.gif; figur9.2.gif; getacro.gif

Publiceringsstandard nr.
1.0