Miljøprojekt nr. 1232, 2008

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2006

Resumé
Genanvendelsen af emballageaffald i Danmark i 2006 er blevet opgjort. Statistikken viser, at der blev indsamlet og genanvendt 120.500 tons glasemballage, hvilket svarer til 84 procent af potentialet. Oplysninger for metalemballage viser, at der blev genanvendt 26.100 tons svarende til 61,6 procent af potentialet. I mængden indgår forbrændingsskrot.

Genanvendelsen af returpapir er opgjort til 888.600 tons, hvilket svarer til 61,3 procent af potentialet. Genanvendelsen af plastemballage blev beregnet til 38.700 tons, som næsten udelukkende blev indsamlet fra erhvervsvirksomhederne. Genanvendelsesmængden svarer til 20,3 procent af potentialet. I 2006 blev der indsamlet og repareret ca. 1,8 mio. træpaller. Den genanvendte mængde er beregnet til 36.100 tons, hvilket giver en genanvendelsesprocent på 34.

Heraf blev der indsamlet 545.500 tons til genanvendelse eller 56,0 procent af al emballage. EU kommissionens mål er minimum 55 procent i 2008.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [324 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [433 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 April 2008, © Miljøstyrelsen.