Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2006

Kolofon

Titel:
Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2006

Emneord:
emballage, affald, waste

Resume:
Genanvendelsen af emballageaffald i Danmark i 2006 er blevet opgjort. Statistikken viser, at der blev indsamlet og genanvendt 120.500 tons glasemballage, hvilket svarer til 84 procent af potentialet. Oplysninger for metalemballage viser, at der blev genanvendt 26.100 tons svarende til 61,6 procent af potentialet. I mængden indgår forbrændingsskrot.

Genanvendelsen af returpapir er opgjort til 888.600 tons, hvilket svarer til 61,3 procent af potentialet. Genanvendelsen af plastemballage blev beregnet til 38.700 tons, som næsten udelukkende blev indsamlet fra erhvervsvirksomhederne. Genanvendelsesmængden svarer til 20,3 procent af potentialet. I 2006 blev der indsamlet og repareret ca. 1,8 mio. træpaller. Den genanvendte mængde er beregnet til 36.100 tons, hvilket giver en genanvendelsesprocent på 34.

Heraf blev der indsamlet 545.500 tons til genanvendelse eller 56,0 procent af al emballage. EU kommissionens mål er minimum 55 procent i 2008.

Serietitel- og nummer:
Miljøprojekt Nr. 1232 2008

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
Econet A/S, Klampenborgvej 239, 2800 Lyngby

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Ole Kaysen, Econet
Kathe Tønning, Teknologisk Institut

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
978-87-7052-757-6

ISBN nr. Trykt version :
978-87-7052-759-0

Version:
1.0

Versionsdato:
2008-04-30

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, kap09.htm, kap10.htm, kap11.htm, kolofon.htm, sam.htm, sum.htm, udskriv.htm, 978-87-7052-757-6.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, s037.gif, s052.gif, s054.gif, s071.gif, s079.gif, s087.gif, s102.gif, s106.gif

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 April 2008, © Miljøstyrelsen.