Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2006

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1 Indledning

2 Lovgrundlag

3 Statistikkens emneområder

4 Glasemballage

5 Metalemballage

6 Papir og pap

7 Plastemballage

8 Træemballage

9 Data til EU indberetning

Bilag A: Materialestrøm for aviser og ugeblade

Bilag B: Materialestrøm for bølgepap

 Version 1.0 April 2008, © Miljøstyrelsen.