Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Nr. 95, 2008

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstige negle og neglehærdere

Resumé
Miljøstyrelsen har kortlagt indholdet af kemikalier i neglehærderprodukter og i produkter til opbygning af kunstige negle på det danske marked. Rapporten viser at begge produkttyper indeholder kemiske stoffer, som kan give allergi ved kontakt med huden. Det er derfor vigtigt at disse produkter påføres på en måde, så hudkontakt så vidt muligt undgås. Neglehærder ikke anvendes på negle, som er beskadigede. Der blev desuden fundet en del overtrædelser med hensyn til mærkning af produkter til kunstige negle.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [197 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [291 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Juli 2008, © Miljøstyrelsen.