Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstige negle og neglehærdere

Kolofon

Titel:
Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstige negle og neglehærdere

Emneord:
Neglehærder, allergi, Nail hardeners, allergic reactions

Resume:
Miljøstyrelsen har kortlagt indholdet af kemikalier i neglehærderprodukter og i produkter til opbygning af kunstige negle på det danske marked. Rapporten viser at begge produkttyper indeholder kemiske stoffer, som kan give allergi ved kontakt med huden. Det er derfor vigtigt at disse produkter påføres på en måde, så hudkontakt så vidt muligt undgås. Neglehærder ikke anvendes på negle, som er beskadigede. Der blev desuden fundet en del overtrædelser med hensyn til mærkning af produkter til kunstige negle.

Serietitel- og nummer:
Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Nr. 95 2008

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
DHI og Lantmännen Analycen

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Dorthe Nørgaard Andersen, Jette Rud Larsen, Hanne Sørensen, Karl-Heinz Cohr, Jørgen Andersen

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
978-87-7052-786-6

ISBN nr. Trykt version :
978-87-7052-787-3

Version:
1.0

Versionsdato:
2008-07-07

Formater:
html, gif, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, kap09.htm, kap10.htm, samf.htm, sum.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kolofon.htm, 978-87-7052-786-6.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, s39.gif, s43.gif, s46.gif, s48.gif, s49.gif, s52.gif, s52a.gif, s56a.gif, s56.gif, s67.gif,

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 Juli 2008, © Miljøstyrelsen.