Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstige negle og neglehærdere

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1 Indledning

2 Formål

3 Kortlægning

4 Kemiske analyser

5 Lovgivning

6 Sundhedsmæssig vurdering

7 Eksponering og risikovurdering

8 Konklusion

9 Referencer

10 Anneks

 Version 1.0 Juli 2008, © Miljøstyrelsen.