Miljøtilsyn 2000

Fig. 3.2
Amternes forbrug af årsværk til tilsyn 1995-2000.