Miljøtilsyn 2000

Fig. 3.4
Amternes forbrug af årsværk til det samlede virksomhedstilsyn i 2000.