Miljøtilsyn 2000

Fig. 3.6
Registrerede virksomheder, besøgte virksomheder og antal tilsynsbesøg i 2000