Miljøtilsyn 2000

Fig. 3.10
Udviklingen i dambrugenes tilladte, faktiske og ikke-tilladte foderforbrug i perioden 1990 til 2000.