Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2005

Forbehandling af hærdeplastbaserede kompositmaterialer til genanvendelse

Resumé
Projektet har undersøgt effektiviteten af 2 metoder - termisk forbehandling og mekanisk forbehandling - til at forbehandle affald af udtjente kompositmaterialer. Der er endvidere gennemført forsøg med de forbehandlede glasfibre samt fremstillet prøveemner af det termisk forbehandlede materiale til bestemmelse af egenskaberne ved endelig genanvendelse af materialet.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Lęs projektartikel

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [164 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [2.822 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 


Version 1.0 Maj 2005, © Miljøstyrelsen.