Forbehandling af hærdeplastbaserede kompositmaterialer til genanvendelse

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1 Indledning

2 Baggrund og formål

3 Kompositmaterialer

4 Forbehandlingsmetoder

5 Eksisterende viden og erfaringer

6 Termisk forbehandling

7 Mekanisk forbehandling

8 Referencer

Bilag A Rapport over pyrolyse

Bilag B Fotos fra første forsøgsserie, termisk forbehandling

Bilag C Rapport over forbrænding af glasfiberplader

 Version 1.0 Maj 2005, © Miljøstyrelsen.