Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Indholdsfortegnelse

Forord

1 Indledning

2 Administrative bestemmelser

3 Forundersøgelser

4 Belastningsopgørelse

5 Bundfældningstanken

6 Beplantet filteranlæg

7 Kvalitetskontrol

8 Drift og vedligeholdelse

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 2 Belastningsomsætning

Bilag 3 Skema til optegning af kornkurve

Bilag 4 Driftsvejledning

 Version 1.0 November 2004, © Miljøstyrelsen.