[Forside] [Næste]

Listen over uønskede stoffer

Indholdsfortegnelse

1. Forord

2. Læsevejledning

3. Aktivitetstyper

4. Ændringer
4.1 Stoffer, der er fjernet fra listen
4.2 Nye stoffer, der er tilføjet listen

5. Listen over uønskede stoffer
5.1 Alkylphenoler f.eks. nonylphenol, octylphenol
5.2 Alkylphenolethoxylater f.eks. nonylphenol-ethoxylater, octylphenolethoxylater
5.3 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin
5.4 Antimontrioxid
5.5 Azofarver, der kan fraspalte kræftfremkaldende arylaminer
5.6 Biphenyl
5.7 2,2-Bis(p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl)-propan og bisphenol-A-diglycidylether reaktionsprodukt
5.8 Bly og blyforbindelser
5.9 Borsyre og borax
5.10 Bromerede flammehæmmere
5.11 2-Butanonoxim
5.12 Cadmium og cadmiumforbindelser
5.13 Chlorerede opløsningsmidler
5.13.1 1,2-Dichlorethan
5.13.2 Dichlormethan
5.13.3 Tetrachlorethylen
5.13.4 Trichlorethylen
5.14 Chlorparaffiner (kort-, mellem- og langkædede)
5.15 Chromforbindelser
5.16 Creosotforbindelser med kræftfremkaldende urenheder
5.17 Cryolit
5.18 Cyclohexan
5.19 Destillater (råolie)
5.20 3,6-Diazaoctan-1,8-diamin
5.21 3,3'-Dichlorbenzidin dihydrochlorid
5.22 Dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid
5.23 Diethanolamin
5.24 Dimethylphenol
5.25 Ethylglycol
5.26 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin
5.27 Formaldehyd
5.28 Glutaral
5.29 Hexachlorbenzen
5.30 1,6-Hexandioldiacrylat
5.31 Hydrocarboner, C26-55, aromatrige
5.32 Hydrogenfluorkulbrinter (HFC)
5.33 Isocyanater
5.33.1 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat, diphenylmethan-4, 4'-diisocyanat og diphenylmethandiisocyant, isomere og homologe
5.33.2 2,4-Diisocyanatotoluen og 2,6-diisocyanatotoluen
5.34 4,4'-Isopropylidendiphenol
5.35 Kobber og kobberforbindelser
5.36 Kolophonium (terpentinoliefri harpiks)
5.37 Kviksølv og kviksølvforbindelser
5.38 Lavtkogende nafta, som indeholder kræftfremkaldende stoffer (benzen ³ 0,1 volumen-%)
5.39 Maleinsyreanhydrid
5.40 Mercaptobenzothiazol (MBT)
5.41 Mesitylen
5.42 Methenamin
5.43 (1-Methyl-1,2-ethandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethandiyl)] diacrylat
5.44 Methylmethacrylat
5.45 Moskusxylener
5.46 Methyl-tertiær-butylether (MTBE)
5.47 Natrium- og calciumhypochlorit
5.48 Nikkel ved visse anvendelser og nikkelforbindelser
5.49 Organiske tinforbindelser
5.50 Overfladeaktive stoffer, der ikke nedbrydes fuldstændigt under iltfri forhold
5.51 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan
5.52 Perfluorerede kulbrinter f.eks. CF4, C2F6, C3F8
5.53 Phenol
5.54 Phenol, 4,4'-(1-methylethyliden)bis, polymer med 2,2- ((1-methylethyliden)bis)
5.55 Phenol, methyl-
5.56 Phthalater
5.57 Phthalsyreanhydrid
5.58 Simple kulbrinter (carbonhydrider)
5.58.1 n-Hexan
5.58.2 Heptan
5.59 Sulfaminsyre
5.60 Svovlhexafluorid
5.61 Tjæreprodukter
5.62 1,2,4-Trichlorbenzen
5.63 Tris(2-chlorethyl)phosphat
5.64 Tunge paraffindestillater (råolie)
5.65 Udvalgte stoffer i parfumeprodukter
5.66 Uspecificeret gasolie, der er kræftfremkaldende
5.67 Råoliedestilater, der indeholder kræftfremkaldende stoffer (DMSO-ekstrakt ³ 3%)
5.68 Zineb

6. Risikosætninger

Litteraturliste

[Forside] [Næste] [Top]