Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1 Indledning

2 Fremgangsmåde

3 Komponenter i gråt spildevand

4 Miljøfremmede organiske stoffer i gråt spildevand

5 Metode til karakterisering af gråt spildevand

6 Casestudie

7 Resultat - Inventeringsmetoden

8 Resultat - Måleprogrammet

9 Diskussion

10 Konklusion

11 Ordliste

12 Referencer

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Bilag D

Bilag E

Bilag F

Bilag G

Bilag H

Bilag I

Bilag J

 Version 1.0 Juli 2006, © Miljøstyrelsen.