Afgivelse af kemiske stoffer fra produkter af eksotisk træ

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1 Indledning

2 Kortlægning af produkter af eksotisk træ på det danske marked

3 Materialer

4 Metode

5 Resultater

6 Vurdering af emissioner

7 Sammenfattende diskussion

8 Referencer

 Version 1.0 September 2005, © Miljøstyrelsen.