Miljø og sundhed hænger sammen

Indholdsfortegnelse

Forord
  
1 Indledning
  
2 Miljøfaktorer
2.1 Kemiske stoffer
2.2 Biologiske miljøfaktorer
2.3 Fysiske miljøfaktorer
  
3 Sundhedsskadelige effekter
3.1 Allergi og anden overfølsomhed
3.2 Astma og andre kroniske luftvejslidelser
3.3 Kræft
3.4 Reproduktionsskader (skader på forplantningen)
3.5 Hormonforstyrrende effekter
3.6 Skader på nervesystemet
3.7 Infektionssygdomme
3.8 Høreskader og støjbetingede sundhedseffekter
3.9 Andre effekter
  
4 Kilder til miljøbetingede sundhedseffekter
4.1 Fødevarer
4.2 Arbejdsmiljø
4.2.1 Kemikalier
4.2.2 Støj
4.3 Indeklima
4.4 Luft
4.5 Vand
4.5.1 Grund- og drikkevand
4.5.2 Hav og søer
4.5.3 Svømmebassiner
4.6 Jord
4.7 Forbrugerprodukter
4.8 Støj
4.9 Stråling
  
5 Tværgående indsatser
5.1 Beskyttelsesniveau
5.2 Registrering og overvågning
5.3 Forskning – behov og indsats
5.4 Information, åbenhed og risikokommunikation
   
6 Samarbejde
  
7 Internationalt samarbejde
  
Bilag 1 Risikohåndteringen og beskyttelsesniveauer inden for forskellige områder.
  
Bilag 2 Ordliste